PROJEKT „PIKTOGRAMY”

Od 01 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Grupa Nieformalna PCHip realizuje projekt, którego tematem wiodącym jest stworzenie plansz, za pomocą których dzieci z Ukrainy będą mogły w bardzo łatwy sposób porozumieć się z rówieśnikami z Polski. Na planszach znajdują się komunikaty w formie graficznej, podstawowe zwroty w j. polskim i ukraińskim oraz kod QR, po zeskanowaniu którego zwrot odczytuje lektor. Jest to dobre rozwiązanie dla dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać. Plansze te przeznaczone będą do powieszenia na ścianie w miejscach dostępnych dla dzieci.

Projekt ma na celu pomoc w adaptacji i integracji dzieci z Ukrainy oraz rozpowszechnienie języka ukraińskiego wśród najmłodszych mieszkańców Podkarpacia za pomocą komunikacji alternatywnej.

Projekt „Piktogramy” realizowany przez Grupę nieformalną PCHip w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”