WSPIERAJĄ NAS

. . . żaden dobry uczynek nie jest zbyt mały,
aby nie warto było go zrobić . . .

DOŁĄCZ DO NICH
WSPIERAJĄ NAS