PROJEKT „KONIK NA BIEGUNACH”

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Termin realizacji projektu: 
od 01 czerwca 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu odbędą się:

- bezpłatna konsultacja z fizjoterapeutą i hipoterapeutą,
- 30 bezpłatnych zajęć hipoterapii,
- Impreza Integracyjna na zakończenie projektu z konkursami, poczęstunkiem, grami i zabawami dla młodszych i starszych;)

Zajęcia odbywać się będą w

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: konikinabiegunach@gmail.com   lub złożone w biurze projektu osobiście, lub przesłane pocztą do dnia 25.06.2022 r.

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem nie będzie brane pod uwagę.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Udział rodzica/opiekuna w spotkaniu organizacyjnym jest OBOWIĄZKOWE.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.