This Theme Supports a Custom FrontPage

PROJEKT „STRACH III – INSPIRUJĄCY”

PROJEKT „STRACH III – INSPIRUJĄCY”

Projekt „STRACH III – INSPIRUJĄCY” realizowany jest w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2017 Projekty Modelowe-Replikacje”. Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli organizacji i instytucji, które zainteresowane są realizacją w swoim środowisku działań zmierzających do aktywizacji grup młodzieżowych zgodnie z celami programu RÓWNAĆ SZANSE oraz przygotowaniem do umiejętności organizowania różnorodnych form pracyWięcej oPROJEKT „STRACH III – INSPIRUJĄCY”[…]

PROJEKT „KONNO PRZEZ KULTURĘ I HISTORIĘ”

PROJEKT „KONNO PRZEZ KULTURĘ I HISTORIĘ”

Projekt pt. „KONNO PRZEZ KULTURĘ I HISTORIĘ” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ Młodzież. W dniach 22-30.08.2017 r. odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą. W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osoby z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywnośćWięcej oPROJEKT „KONNO PRZEZ KULTURĘ I HISTORIĘ”[…]

PROJEKT MODELOWY-REPLIKACJE „STRACHY NA WRÓBLE – ZAINSPIRUJ SIĘ!”

PROJEKT MODELOWY-REPLIKACJE „STRACHY NA WRÓBLE – ZAINSPIRUJ SIĘ!”

17-18 i 24-25 czerwca 2017 r. odbyły się w Domu Kultury w Sołonce szkolenia pn. „Strachy na wróble – zainspiruj się!” w ramach Programu „Równać Szanse”. Podczas warsztatów powstały nowe, fascynujące Strachy – część z nich zamieszkała przy Muzeum Regionalnym w Sołonce, a reszta wyszła na Gościniec Strachów Polnych. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zaWięcej oPROJEKT MODELOWY-REPLIKACJE „STRACHY NA WRÓBLE – ZAINSPIRUJ SIĘ!”[…]

OKG „RÓWNAĆ SZANSE 2017”

OKG „RÓWNAĆ SZANSE 2017”

Fundacja PCHip przygotowała diagnozę potrzeb młodych ludzi z gmin Lubenia i Niebylec, tym samym zakwalifikowała się do II etapu programu RÓWNAĆ SZANSE 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W dniu 23 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie w Domu Wiejskim w Baryczce, w którym uczestniczyło 33 osoby w wieku 13-17 lat. To właśnie młodzi ludzie w oparciuWięcej oOKG „RÓWNAĆ SZANSE 2017”[…]

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Strachy na wróble – zainspiruj się!”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Strachy na wróble – zainspiruj się!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest upowszechnienie metody działania Projektu Modelowego „Strachy na wróble” Szkolenie jest elementem projektu „Strachy na wróble – zainspiruj się!” realizowanego w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2016 Projekty Modelowe – Replikacje”. Projekt adresowany jest do organizacji i instytucji tj. szkół, bibliotek, domów kulturyWięcej oZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Strachy na wróble – zainspiruj się!”[…]

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE pn. „Działamy Razem dla Rodziny”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE pn. „Działamy Razem dla Rodziny”

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom zapraszają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby posiadające Patrona w postaci organizacji pozarządowej) z całej Polski do udziału w konkursie na Mikrogranty pn. „Działamy Razem dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Kwota udzielanego Mikrograntu to 5.000Więcej oWEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE pn. „Działamy Razem dla Rodziny”[…]

DIAGNOZA MŁODZIEŻY Z GMIN NIEBYLEC I LUBENIA

DIAGNOZA MŁODZIEŻY Z GMIN NIEBYLEC I LUBENIA

Fundacja PCHip od stycznia 2017 r. prowadziła prace nad diagnozą sytuacji młodzieży zamieszkałej na terenie gm. Niebylec i Lubenia, woj. podkarpackiego. Niniejsza diagnoza jest pierwszym etapem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu RÓWNAĆ SZANSE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, a jej celem jest rozpoznanie problemów i potrzeb lokalnego środowiska młodych ludzi. Podjęliśmy się zdiagnozowania potrzebWięcej oDIAGNOZA MŁODZIEŻY Z GMIN NIEBYLEC I LUBENIA[…]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress