ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Strachy na wróble – zainspiruj się!”

17022012_1214019235371876_5519056561379623467_n

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu,

którego celem jest upowszechnienie metody

działania Projektu Modelowego

„Strachy na wróble”

Szkolenie jest elementem projektu „Strachy na wróble – zainspiruj się!” realizowanego w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2016 Projekty Modelowe - Replikacje”.

Projekt adresowany jest do organizacji i instytucji tj. szkół, bibliotek, domów kultury z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z trenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży. Warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu jest uczestnictwo dwóch przedstawicieli z każdej organizacji.

Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli organizacji i instytucji, które zainteresowane są realizacją w swoim środowisku działań zmierzających do aktywizacji grup młodzieżowych zgodnie z celami programu RÓWNAĆ SZANSE oraz przygotowaniem do umiejętności organizowania różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą a także promowania walorów własnego regionu.

Informacje o szkoleniu:
  • na szkolenie zapraszamy po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji /instytucji (20 osób z 10 organizacji w każdym terminie);

  • szkolenie jest 2-dniowe, będzie trwało 15 godz. i zostanie przeprowadzone w 2 terminach: 17-18 czerwca i 24-25 czerwca 2017 r.;

  • szkolenie składać się będzie z 3 części: - prezentacji projektu „Strachy na wróble”, - szkolenia merytorycznego w formie warsztatów, - szkolenia praktycznego.

  • uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe;

  • uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu;

  • udzielenie wsparcia merytoryczno-finansowego 2 organizacjom uczestniczącym w szkoleniu, które podejmą decyzję o wprowadzeniu działań metodą projektu modelowego w swoim środowisku. Współpraca opierać się będzie na konsultacjach telefonicznych i przy pomocy IT, 2 wizytach studyjnych w miejscowościach, na terenie których działają organizacje, wsparciu finansowym w kwocie 2000 zł dla organizacji;

  • pozostali uczestnicy szkolenia również mogą korzystać z zaproponowanej w projekcie modelowym metody, realizując projekt w całości, bądź wykorzystując tylko niektóre jego elementy.

Termin zgłoszenia na szkolenie upływa dnia 31 maja 2017 r.

 Zgłoszenia należy dokonywać korzystając z elektronicznego systemu rejestracji. Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń – telefonicznie poinformujemy każdą osobą, która wyraziła chęć udziału w szkoleniu celem potwierdzenia.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy telefonicznie 697 045 358, 667 524 309 lub mailowo centrumhipoterapii@gmail.com

 

Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2016 Projekty Modelowe-Replikacje”

Logo-PAFW                          Logo_PFDiM