PROJEKT „CENTRUM AKTYWNOŚCI 60+”

„Centrum Aktywności 60+” – to projekt skierowany do osób starszych i samotnych po 60. roku życia, którzy nie mają dostatecznego dostępu do życia społeczno-kulturalnego z powodu licznych ograniczeń, m.in. infrastrukturalnych, fizycznych, finansowych, zdrowotnych itp.

Miejsce realizacji działania: Łubno, gm. Dynów oraz Albigowa k/Łańcuta.

Termin realizacji projektu: 15.06.2023 r. - 15.12.2023 r.

Głównym celem zadania jest zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego poprzez zapewnienie im odpowiedniej pozycji w społeczeństwie oraz godnej i bezpiecznej starości, podtrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, umożliwienie im uczestnictwa w życiu społecznym oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu. To propozycja stworzenia atrakcyjnej oferty dla Seniorów, łączącej rozwój intelektualno-twórczy, kulturalny oraz atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu.

Poprzez podejmowane działania mamy szansę nie dopuścić do marginalizacji Seniorów, ale zapewnić im szacunek i pozytywny obraz w świadomości społecznej.

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej

DOFINANSOWANIE
[60 000,00 ZŁ]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
[67 000,00 ZŁ]