PROJEKT „Strachy na wróble”

RS2014_OKGFundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii przejęła wszelkie prawa autorskie do projektu "Strachy na wróble", zrealizowanego w ramach OKG RS 2014, od Stowarzyszenia Bractwo Nowego Światła*.

Projekt realizowany był w miejscowości Sołonka, gm. Lubenia w terminie od września 2014 do listopada 2015, a jego główne cele to m.in.:

    • podniesienie poziomu wiedzy uczestników projektu na temat regionu, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie, radzenia sobie z problemami i stresem, nabycie umiejętności z zakresu marketingu, fotografii, grafiki komputerowej, rękodzieła ludowego;
  • stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży;
  • wyznaczenie szlaku przyrodniczo-etnograficzno-historycznego w Sołonce;
  • integracja z lokalną społecznością, władzami, instytucjami;
  • podniesienie prestiżu i atrakcyjności wsi Sołonka.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU  kliknij-tutaj

HARMONOGRAM PROJEKTU kliknij-tutaj

GALERIA PROJEKTU kliknij-tutaj

BLOG kliknij-tutaj

FACEBOOK kliknij-tutaj

OFICJALNA STRONA SZLAKU kliknij-tutaj


* w Stowarzyszeniu Bractwo Nowego Światła, realizatorze projektu w ramach OKG RS 2014, nastąpiły zmiany organizacyjne. Stowarzyszenie zmieniło profil działalności, a wszelkie prawa autorskie do projektu "Strachy na wróble" przekazało wyłonionej ze Stowarzyszenia fundacji Podkarpackie Centrum Hipoterapii.

Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Logo-PAFW                          Logo_PFDiM