PROJEKT „STRACH III – INSPIRUJĄCY”

Projekt „STRACH III – INSPIRUJĄCY” realizowany jest w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2017 Projekty Modelowe-Replikacje”.

28207652_1993603967334172_356623017_oCelem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli organizacji i instytucji, które zainteresowane są realizacją w swoim środowisku działań zmierzających do aktywizacji grup młodzieżowych zgodnie z celami programu RÓWNAĆ SZANSE oraz przygotowaniem do umiejętności organizowania różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, a także promowania walorów własnego regionu.

Szkolenie polega na upowszechnianiu opracowanej metody działania Projektu Modelowego „Strachy na wróble”.

Projekt adresowany jest do organizacji i instytucji tj. szkół, bibliotek, domów kultury z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z trenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży. Warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu jest uczestnictwo dwóch przedstawicieli z każdej organizacji. Informacje o szkoleniu:

  • na szkolenie zapraszamy po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji /instytucji;
  • szkolenie jest 2-dniowe, będzie trwało 15 godz. i zostanie przeprowadzone w 2 terminach: 02-03 czerwca w Busku-Zdroju - Pensjonat „Jesionowy Dworek” 09-10 czerwca w Toporzysku k/Jordanowa - „Folwark Toporzysko”
  • szkolenie składać się będzie z 4 części: - moduł dotyczący Programu Równać Szanse, - prezentacji projektu „Strachy na wróble”, - szkolenia merytorycznego w formie warsztatów, - szkolenia praktycznego;
  • uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe;
  • uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu;
  • udzielenie wsparcia merytoryczno-finansowego 2 organizacjom uczestniczącym w szkoleniu, które podejmą decyzję o wprowadzeniu działań metodą projektu modelowego w swoim środowisku. Współpraca opierać się będzie na konsultacjach telefonicznych i przy pomocy IT, 2 wizytach studyjnych w miejscowościach, na terenie których działają organizacje, wsparciu finansowym w kwocie 2000 zł dla organizacji;
  • pozostali uczestnicy szkolenia również mogą korzystać z zaproponowanej w projekcie modelowym metody, realizując projekt w całości, bądź wykorzystując tylko niektóre jego elementy.

Termin zgłoszenia na szkolenie upływa dnia 15 maja 2018 r.

 Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego POBIERZ

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń – telefonicznie poinformujemy każdą osobą, która wyraziła chęć udziału w szkoleniu celem potwierdzenia.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy telefonicznie 697 045 358, 667 524 309 lub mailowo centrumhipoterapii@gmail.com  


Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2017 Projekty Modelowe-Replikacje”

Logo-PAFW                          Logo_PFDiM