PROJEKT „KONNO KU ZDROWIU I SPRAWNOŚCI. EDYCJA III”

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

Termin realizacji projektu: 
od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

Zajęcia odbywać się będą w czterech województwach:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Ośrodek jazdy konnej i hipoterapii „HIPOLAND”
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie
www.hipoland.com.pl

Szkółka Jeździecka Konna „TĘCZA”
ul. Sosnowa 4, 32-590 Libiąż
woj. małopolskie
www.konielibiaz.hpu.pl

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice
woj. śląskie
www.zbroslawice.info.pl

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: konnokuzdrowiu@gmail.com
lub złożone w biurze projektu osobiście, lub przesłane pocztą.

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem nie będzie brane pod uwagę.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Udział rodzica/opiekuna w spotkaniu organizacyjnym jest OBOWIĄZKOWE.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

DOFINANSOWANIE
[ ZŁ]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
[ ZŁ]