PROJEKT „ANIMALOTERAPIA KLUCZEM DO SAMODZIELNOŚCI”

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku do 25 r.ż. - z terenu województwa podkarpackiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:

  • hipoterapii,
  • alpakoterapii,
  • felinoterapii,
  • kynoterapii.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów.

Termin realizacji projektu: 15.07.2023 r. - 15.12.2023 r.

Miejsce realizacji zajęć:  Albigowa 300 k/Łańcuta.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: animaloterapia.pchip@gmail.com

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.