PROJEKT „ANIMALOTERAPIA DROGĄ DO AKTYWNOŚCI”

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE ZAJĘCIA w ramach projektu pn. „Animaloterapia drogą do aktywności” skierowanego do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa oraz osób uczęszczających do placówek edukacyjnych, opiekuńczych lub rehabilitacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia:

  • hipoterapii,
  • alpakoterapii,
  • felinoterapii,
  • kynoterapii.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów.

Termin realizacji projektu: 01.06.2024 r. - 31.12.2024 r.

Miejsce realizacji zajęć:  Albigowa 300 k/Łańcuta.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: animaloterapia.pchip@gmail.com

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:

1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Zadanie pn. „Amimaloterapia drogą do aktywności” realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.