Podkarpackie Centrum Hipoterii

„Strach III – Inspirujący”

Home  >>  „Strach III – Inspirujący”

Projekt „STRACH III – INSPIRUJĄCY” realizowany jest w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2017 Projekty Modelowe-Replikacje”.

28207652_1993603967334172_356623017_oCelem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli organizacji i instytucji, które zainteresowane są realizacją w swoim środowisku działań zmierzających do aktywizacji grup młodzieżowych zgodnie z celami programu RÓWNAĆ SZANSE oraz przygotowaniem do umiejętności organizowania różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, a także promowania walorów własnego regionu.

Szkolenie polega na upowszechnianiu opracowanej metody działania Projektu Modelowego „Strachy na wróble”.

Projekt adresowany jest do organizacji i instytucji tj. szkół, bibliotek, domów kultury z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z trenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży.
Warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu jest uczestnictwo dwóch przedstawicieli z każdej organizacji.

Informacje o szkoleniu:

 • na szkolenie zapraszamy po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji /instytucji;
 • szkolenie jest 2-dniowe, będzie trwało 15 godz. i zostanie przeprowadzone w 2 terminach:
  02-03 czerwca w Busku-Zdroju – Pensjonat „Jesionowy Dworek”
  09-10 czerwca w Toporzysku k/Jordanowa – „Folwark Toporzysko”
 • szkolenie składać się będzie z 4 części:
  – moduł dotyczący Programu Równać Szanse,
  – prezentacji projektu „Strachy na wróble”,
  – szkolenia merytorycznego w formie warsztatów,
  – szkolenia praktycznego;
 • uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe;
 • uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu;
 • udzielenie wsparcia merytoryczno-finansowego 2 organizacjom uczestniczącym w szkoleniu, które podejmą decyzję o wprowadzeniu działań metodą projektu modelowego w swoim środowisku. Współpraca opierać się będzie na konsultacjach telefonicznych i przy pomocy IT, 2 wizytach studyjnych w miejscowościach, na terenie których działają organizacje, wsparciu finansowym w kwocie 2000 zł dla organizacji;
 • pozostali uczestnicy szkolenia również mogą korzystać z zaproponowanej w projekcie modelowym metody, realizując projekt w całości, bądź wykorzystując tylko niektóre jego elementy.

Termin zgłoszenia na szkolenie upływa dnia 15 maja 2018 r.

 Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego POBIERZ

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń – telefonicznie poinformujemy każdą osobą, która wyraziła chęć udziału w szkoleniu celem potwierdzenia.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy
telefonicznie
697 045 358, 667 524 309

lub mailowo centrumhipoterapii@gmail.com

 


Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2017 Projekty Modelowe-Replikacje”

Logo-PAFW                          Logo_PFDiM

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress