Sieć MIEJSC PRZYJAZNYCH MŁODZIEŻY

lpafw_logo_glowna„Dobro wspólne nie jest zwykłą sumą korzyści poszczególnych osób, ale wymaga właściwej oceny i oparcia o sprawiedliwą hierarchię wartości i właściwe zrozumienie godności i praw osoby. Największym zagrożeniem dla dobra wspólnego są dzisiaj różne postacie egoizmu: zarówno grupowego, jak i indywidualnego.”

Jan Paweł II

Projekt pn. „Sieć MIEJSC PRZYJAZNYCH MŁODZIEŻY” realizowany w ramach Programu LOKALNE PARTNERSTWA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Grupę inicjatywną tworzą organizacje /instytucje z terenu czterech gmin, tj.:
  • Fundacja Generator Inspiracji z/s w Futomie – gm. Błażowa,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku – gm. Chmielnik,
  • Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – gm. Boguchwała,
  • Podkarpackie Centrum Hipoterapii z/s w Błażowej – gm. Lubenia.

W naszej gminie Lubenia powstanie REZERWAT KULTURY czyli biblioteka na powietrzu, będzie to miejsce wypoczynku, rekreacji, kultury oraz edukacji i integracji dla ludzi w każdej kategorii wiekowej. Miejsce to będzie stworzone i kreowane przez młodzież – otwarte dla wszystkich mieszkańców naszej społeczności. Naszym celem jest, aby REZERWAT KULTURY na trwałe wpisał się na listę miejsc emanujących energią, aktywnością i działaniami.

Ponadto w ramach realizacji projektu odbędą się cztery wydarzenia /eventy, tj.:
  • 08.01.2017 r. - Widowisko teatralne "ŚLAD ANIOŁA";
  • 20.05.2017 r. - "Czyn społeczny";
  • 03.06.2017 r. - Uroczyste otwarcie Rezerwatu Kultury";
  • 26.08.2017 r. - Kino pod gwiazdami "CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO".

Dodatkowo na terenie każdej z gmin zostanie oznaczonych – na początek po 10 miejsc przyjaznych dla młodzieży – atrakcyjnych i wartych odwiedzenia oraz połączenie ich w sieć na specjalnej mapie.

Najważniejszym aspektem projektu jest utworzenie partnerstwa z lokalnymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami, mediami, jak również z osobami prywatnymi, którzy wyrażą chęć współpracy przy realizacji projektu.

Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania się na forum publicznym co wywoła uznanie, pozytywne skojarzenia oraz przyniesie realne korzyści m.in.: rozpoznawalność, możliwość dotarcia do szerokiego grona potencjalnych klientów, budowanie pozytywnego wizerunku i wzrost zaufania społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.10.2017 r. Chętnych, którzy chcieliby dołączyć do „Sieci MIEJSC PRZYJAZNYCH MŁODZIEŻY”, zrobić coś dobrego dla swoich gmin, wypracowywać nową jakość w swoich miejscowościach, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Strona programu: www.lokalnepartnerstwa.org.pl

Nowe lokalne partnerstwa

Nowe projekty partnerskie na start

Inauguracja V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW

Warsztaty lokalne dla nowych partnerstw w Nasutowie

logo_pafw-prb_pl_b-1arf