PROJEKT „ZWIERZĘTA – DZIECIOM”

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych w terminie od 15.06.2020 - 15.12.2020 r. skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku do 25 r.ż. - z terenu województwa podkarpackiego - powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i przemyskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:

- hipoterapii (10 zajęć/osobę),

- alpakoterapii (10 zajęć/osobę),

- felinoterapii (10 zajęć/osobę),

- kynoterapii (10 zajęć/osobę).

Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów.

Miejsce realizacji zajęć: SJ PROMYK, Albigowa 300 k/Łańcuta.

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Projekt współfinansowany ze środków ROPS w Rzeszowie.