PROJEKT „ZWIERZĘTA-DZIECIOM. EDYCJA 2.”

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku do 25 r.ż. - z terenu powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego i przemyskiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:

  • hipoterapii,
  • alpakoterapii,
  • felinoterapii,
  • kynoterapii.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów.

Termin realizacji projektu: 01.08.2021 r. - 31.10.2021 r.

Miejsce realizacji zajęć:  Albigowa 300 k/Łańcuta.

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego - ROPS w Rzeszowie.