PROJEKT „WOLNA SOBOTA – RODZINNE WARSZTATY INTEGRACYJNE”

Projekt skierowany do rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Głównym celem zadania jest wsparcie grupy docelowej w rozwiązywaniu jej codziennych problemów życiowych dotyczących więzi i relacji rodzinnych oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowane zajęcia i warsztaty w ramach niniejszego projektu są bardzo różnorodne, ma to na celu zainteresowanie i dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz ukazania rodzicom dużego zakresu możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu co w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia więzi i polepszenia relacji rodzinnych a co za tym idzie reintegracji rodzin.

Miejsce realizacji działania: Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem.

Termin realizacji projektu: 15.06.2024 r. - 15.12.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU POBIERZ

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.