PROJEKT „STRACH POLNY – ELEMENT KULTURY LUDOWEJ I ROLNICZEJ”

Strach polny to ginący element kultury ludowej i rolniczej.

Od najdawniejszych czasów mieszkańcy oprócz ciężkiej pracy na roli, pastwisku i w lesie stworzyli specyficzną kulturę, tradycję, obrzędy i zwyczaje. Niektóre z nich przetrwały do dziś i są przez mieszkańców pieczołowicie kultywowane, ale większość z nich, niestety odeszła w mrok dziejów.

Chcąc przypomnieć o dawnych tradycjach i zwyczajach, projekt ten będzie nie tylko wydarzeniem kulturalno-edukacyjnym, ale przede wszystkim nowoczesnym sposobem wyrażania i utożsamiania się z kulturą stworzoną przez naszych przodków.

Niniejszy projekt przewiduje zorganizowanie w 5 gminach Podkarpacia w okresie od lipca do września 3-dniowe warsztaty nt. dawnych obyczajów i obrzędów kultury rolnej, gdzie motywem przewodnim będzie strach polny.

Podczas spotkań uczestnicy wykonają figury strachów inspirowane lokalną kulturą ludową i przyrodą, z których powstanie plenerowa galeria w każdej miejscowości gdzie prowadzone będą warsztaty, zagospodarowując tym samym przestrzeń publiczną zgodnie z charakterem miejsca.

Ponadto zostanie wydana publikacja tematyczna dot. tradycji i kultury rolnej z głównym nakierowaniem na dzieje, rytuał i symbolikę strachów polnych.

Spotkania i warsztaty odbywać się będą w:
- Domu Ludowym w Łubnie
- GBP w Chmielniku
- UKJ PROMYK w Albigowej
- SP w Futomie
- GOK w Hyżnem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach - wszelkie informacje pod nr tel. 697 045 358