PROJEKT „KLUB AKTYWNYCH SENIORÓW”

„Klub Aktywnych Seniorów” – to projekt skierowany do osób starszych i samotnych po 60. roku życia, którzy nie mają dostatecznego dostępu do życia społeczno-kulturalnego z powodu licznych ograniczeń, m.in. infrastrukturalnych, fizycznych, finansowych, psychicznych, zdrowotnych itp.

Miejsce realizacji działania: Dom Ludowy w Łubnie gm. Dynów oraz Dom Kultury w Wysokiej k/Łańcuta.

Termin realizacji projektu: 15.08.2021 r. - 15.12.2021 r.

Głównym celem zadania jest zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego poprzez zapewnienie im odpowiedniej pozycji w społeczeństwie oraz godnej i bezpiecznej starości, podtrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, umożliwienie im uczestnictwa w życiu społecznym oraz zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu. To propozycja stworzenia atrakcyjnej oferty dla Seniorów, łączącej rozwój intelektualno-twórczy, kulturalny oraz atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu.

Poprzez podejmowane działania mamy szansę nie dopuścić do marginalizacji Seniorów, ale zapewnić im szacunek i pozytywny obraz
w świadomości społecznej.

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Projekt współfinansowany ze środków ROPS w Rzeszowie.