PROJEKT „DROGA DO AKTYWNOŚCI”

„Droga do Aktywności” – to projekt skierowany do osób po 60. roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja seniorów w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poprawa kondycji psychicznej i fizycznej.

Miejsce realizacji projektu: Łubno k/Dynowa.

Termin realizacji projektu: 02.01.2024 r. - 30.06.2024 r.

Działania w projekcie podzielone są na trzy bloki:

1. EDUKACYJNY  

    - warsztaty komputerowe: 3 spotkania

2. POPRAWIAJĄCY KONDYCJĘ FIZYCZNĄ I PSYCHICZNĄ

    - gimnastyka rehabilitacyjna: 2 spotkania

    - nordic walking: 2 spotkania

    - alpakoterapia: 1 spotkanie

    - warsztaty z psychologiem: 1 spotkanie

3. KULTURALNY

    - warsztaty wokalne: 2 spotkania

    - warsztaty rękodzieła artystycznego: 2 spotkania

    - wyjazd do Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie

    - wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

    - wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Zapisy do projektu:

- telefonicznie 697 045 358

- e-mailem: centrumhipoterapii@gmail.com

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji BGK w programie „Generacja 6.0 edycja VI.”