PROJEKT „ANIMALOTERAPIA”

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku do 25 r.ż. - z terenu województwa podkarpackiego.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w  społeczności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:

  • hipoterapii,
  • alpakoterapii,
  • felinoterapii,
  • kynoterapii.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów.

Termin realizacji projektu: 15.09.2022 r. - 15.12.2022 r.

Miejsce realizacji zajęć:  Albigowa 300 k/Łańcuta.

Realizator projektu: Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym

DOFINANSOWANIE
[58 200,00 ZŁ]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
[64 760,00 ZŁ]