PROJEKT „AKADEMIA – INTEGRACJI PASJA, EDUKACJA, SPORT”

ai-pes

Projekt pt. " AKADEMIA INTEGRACJI - PASJA,EDUKACJA,SPORT” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ Młodzież.

W dniach 21-30.08.2018 r. odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą.

W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji  – łącznie 44 osoby z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie.

Cele projektu:

 • integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej,

 • przełamywanie nieśmiałości i nabywania nowych kompetencji,

 • uczenie się współpracy i otwartości,

 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,

 • rozwijanie umiejętności językowych, kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych,

 • zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością oraz rozwój empatii i zrozumienia potrzeb tych osób,

 • zachęcenie uczestników do aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu,

 • promowanie wśród młodych ludzi postaw ekologicznych, szacunku do natury i zwierząt,

 • rozwijanie kreatywności młodzieży, inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania siebie,

 • zapoznanie się z tożsamością i historią naszych regionów,

 • promocja idei współpracy międzynarodowej, współpracy młodzieżowej oraz edukacji międzykulturowej.

Lider projektu:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii Błażowa /POLSKA

Partnerzy projektu:

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” Łężyny /POLSKA

Połtawski Odział Służby Społecznej Ukrainy Połtawa /UKRAINA

Centrum Kultury i Rozwoju „Horyzon” Połtawa /UKRAINA

 we-are-having-a-baby-girl