PROJEKT „AKADEMIA HIPOTERAPII…”

AKADEMIA HIPOTERAPII to projekt polegający na zorganizowaniu i prowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów, które będą obejmować wykłady oraz zajęcia praktyczne, w podziale na: blok medyczny, blok rehabilitacyjny, blok hipoterapeutyczny, blok hipologiczny mające na celu podniesienie jakości udzielanej pomocy w procesie rehabilitacji skierowany do członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w ten proces.

Zajęcia odbywać się będą w listopadzie i grudniu 2021 roku, ogółem w ramach zadania przeprowadzonych zostanie 80. godzin zajęć.

Miejscem realizacji zajęć będzie ośrodek jazdy konnej w Albigowej k/Łańcuta.

Termin realizacji projektu: 01.10.2021 r. - 15.12.2021 r.

Głównym celem zadania jest nabycie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi na zajęciach hipoterapii wykorzystując behawioralną metodę terapii. Teorię i praktykę zajęć poprowadzą wykwalifikowani specjaliści pracujący z pasją i zaangażowaniem, posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe, których umiejętności są stale doskonalone. Działania zawarte w projekcie dodatkowo przysłużyć mają zwiększeniu integracji społecznej, wzrostu zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w społeczności.

Projekt jest skierowany do osób, które są zainteresowane poszerzaniem wiedzy lub swoich kompetencji zawodowych w zakresie fizjoterapii na koniu, osób pośrednio i bezpośrednio związanych z hipoterapią, opiekunów osób niepełnosprawnych, wolontariuszy.

Projekt dofinansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego - ROPS w Rzeszowie.