Zarząd

ZARZĄD FUNDACJI PCHIP:

Ryszard Król –  Prezes Zarządu

Katarzyna Gwizdak – Wiceprezes Zarządu

RADA FUNDACJI PCHIP:

Alina Goldmann –  Przewodnicząca Rady Fundacji

Anna Lorenz-Filip –  Członek Rady Fundacji

Tomasz Olszewski –  Członek Rady Fundacji

Dariusz Gałajda –  Członek Rady Fundacji